Från 2,70 till 3,30 kan kostnaderna för att producera ett kilo mjölk variera mellan olika gårdar,

enligt Jakob Söderberg, SLA