Sid 2/ nr 12

Lantbrukarnytt

Denna sida är gjord så att du ska kunna skriva ut den på din skrivare

Ädel sådd - men ingen god brodd...
"Ädel sådd ger god brodd" Så står det på en silverplakett min farfar vann en gång på en fröutställning. Nog blev det ädel sådd, när Lantmännens växtrådsgrupp testade såmaskiner i augusti, men någon god brodd har ännu inte synts till. 

Det är den 27 augusti mitt i sensommarvärmen efter lång tids torka. Marknadens alla stora såmaskiner står på startlinjen i en ädel kamp att visa vad de går för. så såg det ut när Lantmännens växtrådsgrupp hade sådag med stor publik på Spelbo gård utanför Enköping.

 

Många kröp efter såmaskinerna för att kolla djup och fördelning av kärnorna i såbädden. En utförlig analys av såresultatet gjordes efteråt av Växtrådsgruppen och redovisas i utförligare artikel nedan.

Efter den varma sommaren var jorden torr och hård. De flesta tyckte att plöjning var helt fel. Flertalet såmaskinsrepresentanter hade också beställt en enklare jordbearbetning före sådd. Överum ville dock ha plöjning av den torra leran till sin Demeter Combi Jet och fick där sällskap av Väderstad som körde en Rapidmaskin intill på den oplöjda rutan. 

Det krävdes 10- 12 gånger med en Rexius för att få någon form av bruk efter plöjningen. Då fanns det inte mycket fukt kvar - och knappast någon lönsamhet heller efter den kostnaden. Normalt ska det ju komma regn på höstsådden, men så blev det inte denna höst. Det dröjde in i oktober innan brukaren av Spelbo, Ivar Insulander, fick en rotblöta. Sådagen blev en verklig test på såddens kvalitet, mer att jämföra med ett torrt vårbruk.

Lantbrukarnytt var där - och kom tillbaka efter en månad och efter två månader. Vi kommer att följa dessa försök också i vår och i sommar ända fram till skörden.

En månad efter sådden syntes svag uppkomst i några rutor med stubbearbetning. De plöjda rutorna var i stort sett helt svarta utan brodd. Efter två månader syntes ganska stora skillnader, särskilt i den plöjda rutan.


Så här såg fältet ut en månad efter sådd

Läs vår utförliga redovisning på separata sidor med bilder på uppkomsten efter alla såmaskinerna både en och två månader efter sådden. Där finns också växtrådsgruppens redovisning av var kärnorna hamnade efter de olika maskinerna. (Endast abonnenter)

Fortsätt>>>>

Tillbaka