Nr 17
15 juni 2003

LANTBRUKarNYTT

Lantbrukets nyhetsbrev med ekonomi, fakta, kunskap, nya idéer och erfarenhetsutbyte

Martina Bärnheim, medlemschef på Skånemejerier:
- Måste kooperationen se ut som den alltid har gjort? Vem är den till för? De som har varit medlemmar eller de som blir medlemmar?

Hon och de två glada forskarna, Sören V Svendsen, Danmark, och Onno-Frank van Bekkum, Holland, kom med nya friska idéer på KSLA-seminariet: 
Lantbrukskooperationen - Hållbar affärsidé eller historisk parantes?

***

Jag vill abonnera på Lantbrukarnytt till och med dec 2003 för 120 kr + moms och skickar e-brevet till: pren@agmedia.se

Du kan också abonnera genom att sätta in 150 kr på postgirokonto: 
24 90 59 - 7 eller bankgiro: 5074-2105
Glöm inte att tydligt ange din e-postadress.

Kvitterad faktura kommer med e-post.

Länk till nyhetsbrevet skickas via e-post till alla abonnenter.

Lantbrukarnytt ges ut av Agmedia HB. Ansvarig utgivare:
Lars Helgstrand. E-post: lars@agmedia.se
Tel.: 0171-448015
Fax: 0171-448010. Adress: Tillinge Lundby, 745 94 Enköping. 

Lantbrukarnytt är en het oberoende periodisk skrift och en registrerad databas. Det innebär att vi lyder under tryckfrihets-
förordningen med meddelarskydd och undantag från förbudet att publicera namn på Internet enligt "PUL".

 

Ge medlemmen del i föreningens värdeutveckling

Det är stor LRF-konferens. I en klunga står några ledamöter av förbundsstyrelsen, en del med förtroendeuppdrag också inom lantbrukskooperationen. Jag närmar mig försiktigt och lyssnar på vad de talar om så engagerat. Affärer och mer eller mindre framgångsrika företag. Spännande. Nu skulle jag få veta deras synpunkter på lantbrukets ekonomiska föreningar och vad de ansåg om dessa….

Läs vad de talade om och nya idéer på KSLA-seminariet:

Lantbrukskooperationen – Hållbar affärsidé eller historisk parantes? Läs mer>>>>>


Såmaskinstestet på Spelbo

Den 27 augusti förra året stod marknadens ledande såmaskiner på rad. Var och en fick uppdraget att så 180 kg höstvete per hektar så bra de kunde.

Uppkomsten var mycket olika (se LN nr 12). 


En månad efter sådd


Den 10 april räknades plantorna per kvadratmeter efter alla såmaskinerna


Den 8 juni såg allt vete frodigt ut, men skenet bedrar

Läs hur många höstveteplantor det var i våras efter det stora såmaskintestet som VäxtRåd genomförde i höstas. Läs mer >>>>>>>>>


Tankar från en skitspridare…

Mitt i den Svenska sommaren, med fältet fullt av solgula maskrosor, en klarblå himmel och salixplantor som sakta börjar växa upp igen efter vinterns skörd. Där sitter jag nu och passar vår självgående skitspridare.

Inte helt fel att vara "kretsloppsbonde"..

Några tankar för och emot EMU...

Läs mer >>>>>>>>>>>>

Till tidigare utgåvor av Lantbrukarnytt