Nr 15
20 mars 2003

LANTBRUKarNYTT

Lantbrukets nyhetsbrev med ekonomi, fakta, kunskap, nya idéer och erfarenhetsutbyte

- Marknadsliberalism är lösningen...

Olof Bolin, 62, en av de mest lysande namnen vid SLU och en förkämpe för frihandel lämnar arenan för att ägna sig åt hobbyjordbruk.

Läs mer >>>

***

Jag vill abonnera på Lantbrukarnytt till och med första halvåret 2003 för 120 kr + moms och skickar e-brevet till: pren@agmedia.se

Du kan också abonnera genom att sätta in 150 kr på postgirokonto: 
24 90 59 - 7 eller bankgiro: 5074-2105
Glöm inte att tydligt ange din e-postadress.

Kvitterad faktura kommer med e-post.

Länk till nyhetsbrevet skickas via e-post till alla abonnenter.

Lantbrukarnytt ges ut av Agmedia HB. Ansvarig utgivare:
Lars Helgstrand. E-post: lars@agmedia.se
Tel.: 0171-448015
Fax: 0171-448010. Adress: Tillinge Lundby, 745 94 Enköping. 

Lantbrukarnytt är en het oberoende periodisk skrift och en registrerad databas. Det innebär att vi lyder under tryckfrihets-
förordningen med meddelarskydd och undantag från förbudet att publicera namn på Internet enligt "PUL".

 

 

Våren inger trygghet
- även om den är nyckfull

Det blir vår varje år... Just nu finns endast små isfläckar kvar på vårt höstvete utanför mitt fönster. Snart vet vi om det har klarat vintern, börjar grönska och bestocka sig. Vårsolen och naturens växlingar kan vara nyckfulla, men de inger trygghet i en nu så osäker tid. Längre ned på sidan hittar du mer om detta. Först rubriker och länkar på innehållet i denna utgåva av Lantbrukarnytt:

MTR diskuteras livligt - Seminarium på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Analyser och remisser från LRF och Jordbruksverket.

Framgångsrik mjölkproduktion - Enligt LRF Konsults analyser finns det stora möjligheter att öka lönsamheten i mjölkproduktionen. Ett sätt är att skicka sina anställda på SLA-kurs. Här ges många handgripliga råd och erfarenheter. 

Tongivande marknadsliberal lämnar fältet - Olof Bolin, en lysande stjärna på Sveriges Lantbruksuniversitet, älskad och hatad av politiker blir hobbybonde. I mitten på 1980-talet var han LRFs fiende nummer ett. Så här säger han nu.

Och här några av de osäkerhetsfaktorer som nu diskuteras inte minst av ekonomier:

 • Kriget i Irak kan bli kort eller långt och vi vet inte konsekvenserna.
 • Vad händer efter kriget? Här ställs många frågetecken.
 • Den globala ekonomin var hårt ansträngd redan innan kriget började. Därtill kommer krigskostnaderna med en svag ekonomi i USA. Det är "ett krig på kredit".
 • För Sverige har tillväxtprognosen för 2003 nu reducerats från 2,4 ner till 1 procent. Den bör vara över 3 procent.
 • Om endast ett halvår ska vi rösta om EMU. Ännu har ingen egentlig debatt med innehåll startat. Utgången är mycket oviss.
 • Vad händer nu med WTO och EU-förslaget till ny jordbrukspolitik, MTR? Klarar EU-politikerna att besluta om långtgående förändringar av jordbrukspolitiken samtidigt som andra mer angelägna frågor dominerar? Eller innebär detta att kommissionen, som ju är ganska enig om MTR, utan större motstånd kan kan genomföra förslaget ganska oförändrat?
 • Årets konstgödsel är inköpt. Den som köpte redan i höstas fick den till ett betydligt lägre pris än den som köpte efter nyår. Men vad händer till nästa säsong? Det går åt mycket olja eller naturgas för att tillverka konstgödsel.
 • Vad händer med marknadspriset på dieseloljan? Någon utlovad skattesänkning lär det knappast bli den närmaste tiden med nuvarande statsfinanser och krav på vården och annan samhällsservice.

Men det finns också positiva faktorer:

 • Innebär osäkerhet att man i större utsträckning väljer trygga svenska livsmedel?
 • Vi har nu historiskt låga räntor.
 • Vad händer med världsmarknadspriset på spannmål? Krig innebär bland annat höga transportkostnader på grund av höjda försäkringspremier och längre sjötransporter.
 • Det finns fortfarande stort utrymme att minska produktionskostnaderna, inte minst per kg mjölk. (se specialreportaget).
 • MTR innebär stora frågetecken, särskilt i samband med arrende och för den som nyligen har investerat i ny eller större produktion. För dessa måste det bli speciallösningar. Men MTR ger också ökad ekonomisk trygghet för den som nu vill förändra sitt företag och satsa på nya marknader där det finns efterfrågan - och betalningsvilja.
 • Höga energipriser ger ökade marknadsmöjligheter för biobränsle!

Står du för övrigt inför en arrendefråga? Vänd dig till en arrendeombudsman! Agerar man fel kan både jordägaren och arrendatorn gå miste om det framtida EU-stödet! 


Lästipset

Stefan Edman i Aftonbladet: Utan bönder mörknar Sverige

Till tidigare utgåvor av Lantbrukarnytt